Filtre

 
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 3x1,5 RE s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00016993
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 3x2,5 RE s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00016994
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 4x50 RM s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00016996
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 4x95 RM s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00016997
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 5x1,5 RE s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00016998
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 5x2,5 RE s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00017002
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 5x4 RE s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00017004
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 5x6 RE s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00017005
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 5x10 RE s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00016999
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silový kábel PRAFlaDur 90 5x16 RE s malým množstvom uvoľneného tepla pri požiari a zachovaním funkčnosti.

Kód: K00017001
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblové trasy pri požiari podľa ČSN 73 0895, STN 92 0205

Kód: K00017003
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblové trasy pri požiari podľa ČSN 73 0895, STN 92 0205

Kód: K00017006
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblové trasy pri požiari podľa ČSN 73 0895, STN 92 0205

Kód: K00017000
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblové trasy pri požiari podľa ČSN 73 0895, STN 92 0205

Kód: K00017007
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblové trasy pri požiari podľa ČSN 73 0895, STN 92 0205

Kód: K00017008
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblovej trasy pri požiari podľa ZP 27/2008, STN 92 0205

Kód: K00014612
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblovej trasy pri požiari podľa ZP 27/2008, STN 92 0205

Kód: K00015927
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblovej trasy pri požiari podľa ZP 27/2008, STN 92 0205

Kód: K00017010
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblovej trasy pri požiari podľa ZP 27/2008, STN 92 0205

Kód: K00017773
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblovej trasy pri požiari podľa ZP 27/2008, STN 92 0205

Kód: K00017364
Zobrazenie cien a objednanie tovaru je možné len pre registrovaných a prihlásených užívateľov.

Silové káble s malým množstvom uvoľneného tepla v prípade požiaru a so zachovaním funkčnosti káblovej trasy pri požiari podľa ZP 27/2008, STN 92 0205

Kód: K00015928