Farebné značenie káblov a vodičov

Stupeň ochrany krytom

Stupeň ochrany krytom  je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde.

Kód tvoria 2 cifry:  prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody.

IP Ochrana osôb Ochrana zariadenia
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x chrbtom ruky (< 50mm) veľkých (≥ 50 mm)
IP 2x prstom (< 12mm, dĺžka 80mm) malých (≥ 12,5 mm)
IP 3x nástrojom (< 2,5mm) drobných (≥ 2,5 mm)
IP4x nástrojom, drôtom (< 1mm) veľmi drobných (≥ 1 mm)
IP 5x akoukoľvek pomôckou prachom
IP 6x akoukoľvek pomôckou prachotesné

 

IP Stupeň ochrany
IP x0 bez ochrany
IP x1 zvisle padajúce kvapky vody
IP x2 šikmo padajúce kvapky pod uhlom 15º
IP x3 kropenie vodou pod uhlom 60º
IP x4 proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch
IP x5 tryskajúca voda
IP x6 intenzívne tryskajúca voda
IP x7 dočasné ponorenie
IP x8 trvalé ponorenie