MURAT s.r.o.
Bratislavská cesta
Pezinok 1
902 01
Slovenská republika

IČO: 31431852
DIČ: SK2020359858

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro Vložka číslo: 13663/B
Telefón: +421 33 6481 151
Fax:
E-mail: odbyt@murat.sk
www:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro Vložka číslo: 13663/B
SK12 0900 0000 0000 1922 3247
GIBASKBX
SLOVAKIA
www.murat.sk
murat@murat.sk
Registered in Business Register of the District Court Bratislava I., SLOVAKIA,
Section : Sro, Insert No.: 13663/B
Registračné čísla na Min. živ. prostr. :^PO_0012520^NEV026138^EZ_0000611